дөм


дөм
1. Кайбер сыйфатлардан артыклык дәрәҗәсе ясый, мәсәлән: дөм караңгы, дөм сукыр, дөм ят 2. Кайбер сүзләр янында гына килеп, "бөтенләй, тулысынча" дигәнне белдерә күзне дөм йому дөм исерек 3. Көчле караңгылык бу дөмдә нәрсә күренсен?

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.